Kerntrekbeslag
Kerntrekbeslag beschermt tegen het kerntrekken van een cilinder. Kerntrekken is